​Lisbeth Eriksen
Speciallæge i gynækologi & obstetrik

​Fertilitetsbehandling

Hvem har ret til gratis vejledning og behandling for barnløshed


Serviceloven giver ret til gratis udredning og behandling for barnløshed hos praktiserende gynækolog frem til kvinden fylder 46 år. 

Har I forsøgt graviditet gennem et år, kan jeres egen læge henvise jer til udredning og behandling hos praktiserende gynækolog.

Er der forhold som tyder på svært nedsat evne til at opnå graviditet, kan henvisningen foregå inden der er gået et år.

 For eksempel ved manglende eller meget uregelmæssig og sjældne menstruationsblødninger. 

Enlige uden børn har ligeledes ret til gratis udredning og behandling.

Har man brug for reagensglasbehandling (IVF) er behandlingen gratis til 1. barn. Behandlingen tilbydes på sygehusenes fertilitetsklinikker.​Lisbeth Eriksen Speciallæge i gynækologi & obstetrik - Ahlefeldtsgade 18, 1 tv, 1359 Kbh.K - Tlf.33131382