Birch Og Eriksen
Speciallæger i gynækologi & obstetrik

Celleforandringer
Hvert 3-5. år tilbydes kvinder mellem 23 og 60 år en celleprøve og eller en HPV test fra livmoderhalsen.
Ved 60-årsalderen indkaldes kvinden til HPV. Hvis denne prøve er negativ dvs normal
afsluttes rutinekontrollerne. Denne undersøgelse foretages almindeligvis hos egen læge.
Formålet er at finde og behandle forstadier til livmoderhalskræft, og dermed forhindre, at
denne type kræft opstår.
Hvis prøven er normal, skal den først gentages efter 3-5 år, afhængig af din alder. Ca. 5% af alle celleprøver viser forandringer, der kræver yderligere kontrol, og i så fald vil patienten blive henvist til yderligere undersøgelser( KBC) hos gynækolog.

KBC (kolposkopi - biopsi - cervixskrab)
For at bedømme graden af celleforandringer og deres udbredelse på livmoderhalsen foretages i lokalbedøvelse: Kikkertundersøgelse af livmoderhalsen (kolposkopi) og derefter tages et lille skrab samt små vævsprøver fra livmoderhalsen.
Prøvetagning tager 5-10 min og kan medføre lidt blødning i nogle døgn.
Der oplægges en gaze meche efter prøvetagning, den skal du selv fjerne 3- 4 timer efter oplægningen. I sjældne tilfælde kan der komme meget kraftig blødning. Oplever du dette skal du ringe 1813. I så fald skal man på sygehus og have oplagt en ekstra komprimerende forbinding.
Vævsprøverne sendes til mikroskopi, og efter 8-10 dage har vi svar, og afhængig af graden af celleforandringer ,vil der enten blive planlagt kontrol om 6-12 mdr. eller keglesnit (conisatio).

Keglesnit er et mindre kirurgisk indgreb, hvor man fjerner den yderste del af livmodermunden, der hvor celleforandringerne er opstået. Keglesnittet foregår i lokal bedøvelse i klinikken, og indgrebet tager max.15 minutter.

Se også under information om keglesnit.


6.udgave (LE) 29.08.2021
revideres næste gang 29.08.2025
Gynækologerne AhlefeldtsgadeBirch Og Eriksen Speciallæger i gynækologi & obstetrik - Ahlefeldtsgade 18, 1 tv, 1359 Kbh.K - Tlf.33131382