​Lisbeth Eriksen
Speciallæge i gynækologi & obstetrik

Celleforandringer


Hvert 3. år tilbydes kvinder mellem 23 og 49 år en celleprøve fra livmoderhalsen.

Kvinder mellem 50 og 60 år tilbydes undersøgelsen hvert 5. år.

Ved 60-årsalderen indkaldes kvinden til HPV. Hvis denne prøve er normal

afsluttes rutinekontrollerne. Denne undersøgelse foretages almindeligvis hos egen læge.

Formålet er at finde og behandle forstadier til livmoderhalskræft, og dermed forhindre at

denne type kræft opstår.

Hvis prøven er normal, skal den først gentages efter 3 år, Ca. 5% af alle celleprøver viser forandringer, der kræver yderligere kontrol, og i så fald vil patienten blive henvist til yderligere undersøgelse ( KBC) hos gynækolog.


KBC (kolposkopi - biopsi - cervixskrab)

For at bedømme graden af celleforandringer og deres udbredelse på livmoderhalsen foretages i lokaldøvelse: Kikkertundersøgelse af livmoderhalsen (kolposkopi) og derefter tages et lille skrab samt små vævsprøver fra livmoderhalsen.

Prøvetagning tager 5-10 min og kan medføre lidt blødning i nogle døgn.

Meche oplægges efter prøvetagning og  fjernes af patienten selv 3- 4 timer efter oplægningen

Vævsprøverne sendes til mikroskopi, og efter 8-10 dage har vi svar, og afhængig af graden af celleforandringer, vil der enten blive planlagt kontrol om 6 mdr. eller keglesnit (conisatio).


Der kan i sjældne tilfælde komme kraftig blødning efter KBC, og derfor må man ikke rejse til udlandet ugen efter KBC. Hvis du alligevel får brug for det, anbefaler vi at man lige snakker med sin rejseforsikring og får en forhåndsgodkendelseKeglesnit er et mindre kirurgisk indgreb, hvor man fjerner den yderste del af livmodermunden, der hvor celleforandringerne er opstået. Keglesnittet foregår i lokal bedøvelse i klinikken, og indgrebet tager max.15 minutter.


Se patientvejlendingen for keglesnit.


4.udgave (LE) 29.04.2019

revideres næste gang 29.04.2024

​Lisbeth Eriksen Speciallæge i gynækologi & obstetrik - Ahlefeldtsgade 18, 1 tv, 1359 Kbh.K - Tlf.33131382